Persondata politik hos Ro i Thy

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning GDPR i kraft, hvilket betyder, at hele Europa har en fælles lov om behandling af persondata.
Som følge af databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, skal dataansvarlige give nogle informationer om, hvilke persondata vi opbevarer og hvordan personoplysninger behandles.

De personoplysninger vi har registrerer, er som udgangspunkt kun almindelige oplysninger som:
Navn på deltager.
Forældres/værges navn
E-mail-adresse på delteger eller forældre/værge
Telefonnummer på deltager eller forældre/værge
Navn på kontaktperson og telefonnummer i tilfælde af uheld
Deltagers alder primært for børn, men forekommer også for voksne såfremt, det bliver oplyst til os

Uanset hvilke oplysninger vi har, så behandles de strengt fortroligt og de videregives ikke til andre uden samtykke.

Personoplysninger gemmes alene så længe det er nødvendigt, det vil sige så længe, man er kunde hos os eller så længe man ønsker at stå på venteliste/e-mail-liste.

Du har ret til, at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af sine persondata eller de persondate man har afgivet til os og man kan tilbagekalde sit samtykke. Man kan også bede om en kopi af de personoplysninger, som er afgivet til os, og som vi stadig opbevarer.

Du har ret til at klage over behandlingen af sine personoplysninger enten ved at kontakte os på natur@roithy.dk eller Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.